Jobbsøkar

_MG_2200re

Treng du hjelp til å kartleggja dine moglegheiter i arbeidslivet? Eller er du sjukmeld og usikker på vegen vidare? Kveik tilbyr ulike arbeidsretta tiltak som kan hjelpa deg med vegen vidare i arbeidslivet. Arbeid og aktivitet er viktig for oss alle for at me skal ha det bra. Kveik kan hjelpa deg med å sjå moglegheitene.

 

Kveik leverer følgjande tiltak for NAV:

AFT - Arbeidsførebuande trening

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Grønt arbeid

 

Kveik AS er underleverandør for A2G i tiltaka:

avklaring

arbeidsretta rehabilitering,

oppfølging sjukemeldte

oppfølging innvandrere.

Lena Gjernes

Fagansvarleg

Lena Gjernes
Tlf: 906 28 212
lena@kveikarbeidsliv.no