Treng du ny medarbeidar?

_MG_2252re

Då kan eit samarbeid med Kveik vera eit godt val. Rett person til rett arbeidsplass er viktig, både for verksemd og menneske. Som arbeidsgjevar får du moglegheit til å prøva ut folk i praksis før du vurderer tilsetjing. I tillegg får du rettleiing, støtte og oppfølging av arbeidstakar etter behov og ynskje. Me førebur gode løysingar for deltakarar og samarbeidspartar, og skapar verdfulle koplingar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar. Me har lang erfaring og brei kompetanse på området. Me trur at tett samarbeid og ein open dialog er viktige verkemiddel for å lukkast for alle partar.


Invitasjon til verkesemder om mogleg samarbeid.
Kveik samarbeider i dag med fleire store og små aktørar/verksemder i regionen, og ynskjer å knyta til oss fleire. Verksemdene me samarbeider med i dag tek inn jobbsøkjarar, som står utanfor det ordinære arbeidsliv, til praksis og avklaring. Les meir


Ringer i Vannet
(RIV) er et samarbeid mellom NHO og arbeids- og inkluderingsbedriftene. Bakgrunnen for dette er IA-avtalens delmål 2: Hindra fråfall og auka sysselsettinga for personar med nedsett funksjonsevne. Dette er i hovudsak eit rekrutteringsprosjekt der målsettinga er at arbeidstakar blir tilsett i NHO-bedrifta.

Vil du vite meir om RIV, les her

 

 

Kontaktperson
Ringer i Vannet

Svanhild Tufteland Tvilde

Tlf: 950 48 094
E-post: svanhild@kveikarbeidsliv.no