Me er stolte av resultatet vårt så langt i år, kor Kveik ligg på 3. plass i formidlingsprosent på landsbasis. Om lag 70 % av arbeidssøkjarane som har vore i tiltaket arbeidsførebuande trening (AFT)  hjå Kveik har fått seg arbeid eller byrja med utdanning hittil i 2020! Kveik er ei av om lag 110 arbeid-…

Les meir

Treng du / dine tilsette hjelp til vidare yrkesval eller treng du hjelp til å finne riktig utdanning for å kvalifisere deg til jobb? Kveik tilbyr skreddarsydd karriererettleiing for å hjelpe personar vidare mot jobb eller utdanning. Kveik sine jobbkonsulentar nyttar anerkjente karriererettleiingsverktøy og har god kjennskap til arbeidsmarknaden lokalt og nasjonalt. Gjennom grunding kartlegging…

Les meir

Då Covid-19 / koronaviruset slo inn i Norge var me på kveik, som resten av landet vårt, spent på kvar det ville ende. Det kom restriksjonar mot å ha deltakarar på huset og all oppfylging skulle skje digitalt. Me hadde heimekontor og me vart plutseleg veldig digitale, ein bratt læringskurve for mange av oss 😊…

Les meir

Me er alle i ein veldig spesiell situasjon for tida med tanke på korona-utbrotet. Kveik tek situasjonen på høgaste alvor og har tatt våre forhandsregler. Me forheld oss til kva informasjon som kjem ut frå Folkehelseinstituttet og NAV, i tillegg til at me tek løpande vurderingar for våre tilsette og produksjon / servicetenester. Frå 13…

Les meir

Kveik arrangerer kurs i motiverende intervju (MI) med arbeidspsykolog Stian Midtgård 3 – 5 februar på Voss. Ynskjer du eller di bedrift å lære om denne metoden for samtalar har me nokre ledige plasser att, ta kontakt med turid@kveikarbeidsliv.no eller tlf 414 17 610 Les meir om kurset her: https://www.arbeidspsykolog.no/motiverende-intervju/

Les meir

I 2019 har Kveik hatt eit tett samarbeid med den nye bedrifta Invertapro. I dei nye flotte lokala sine på Istad utviklar og produserer Invertapro dyrefôr og plantegjødsel ved hjelp av larvar og biller. I løpet av 2019 har Kveik hatt 7 ulike personar utplassert i fabrikken på Istad, og to av dei har fått…

Les meir

November 2019. Det er gått eit år sia Steinar fekk fast jobb i Tecno ventilasjon AS og jobbkonsulenten har invitert Steinar inn på kontoret for ein prat om vegen hans ut i arbeid. Når Steinar møtte Kveik for fyrste gong i 2017, var det med skeptiske auge. Steinar fortalde den gongen til jobbkonsulenten at han…

Les meir

Som lærling/lærekandidat går du frå å vere skuleelev til å bli midlertidig tilset i ei lærebedrift. Overgangen kan av mange opplevast å vera stor, men du har mange støttespelarar rundt deg som vil hjelpa deg med å lukkast. For meir informasjon sjå okamb.no

Les meir