«Det har eg ikkje prøvd før, så det går sikkert fint!» Filip   Det siste året har vore utfordrande for dei som har stått utanfor arbeidslivet. Næringslivet har permittert folk i staden for å tilsette folk, og i periodar har oppfølginga på Kveik vore heildigitalisert. I det siste har det heldigvis vore betring i arbeidsmarknaden, og det har vore mange ledige stillingar i fleire ulike bransjar. Ein av dei som har nytta sjansen er Filip (24).   Filip har dei siste åra jobba i helsevesenet. Han gjekk på helsefag på vidaregåande,…

Les meir